Situatii de urgenta

Servicii de prevenire si stingere incendii si protectie civila

Mai multe

Oferim consultanta completa in domeniile psi-pc-su:

• stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
• organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;
• intocmirea planurilor de control in scopul verificarii modului cum sunt respectate si aplicate prevederile legislative specifice in vigoare;
• stabilirea punctelor vulnerabile la incendiu si a ipotezelor de interventie ca aplicatii practice.
• intocmirea Planului de masuri in vederea prevenirii si stingerii incendiilor;
• intocmirea Planului de interventie in caz de incendiu sau a situatiilor de urgenta;
• efectuarea instructajului introductiv general la angajarea personalului;
• verificarea cunostintelor la angajare, dupa efectuarea instructajului introductiv general;
• asistarea efectuarii instructajelor la locul de munca;
• asistarea efectuarii instructajelor periodice;
• intocmirea/reactualizarea tematicilor cadru de instruire pentru instructajul introductiv general, instructajul la locul de munca si instructajele periodice;
• asistarea privind verificarea cunostintelor dupa efectuarea instructajului la locul de munca;
• asistarea privind efectuarea verificarii anuale a cunostintelor;
• asistarea privind intocmirea, la cerere, a tematicilor cadru pentru instructaje speciale;
• elaborarea a instructiunilor proprii pentru situatii de urgenta(aparare impotriva incendiilor, protectie civila);
• organizarea apararii la locurile de munca – plan de evacuare;
• realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;
• monitorizarea asigurarii functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor.