Evaluare de risc la securitatea fizica

Mai multe

Intocmim rapoarte de evaluare si tratare a riscului la securitatea fizica in conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, HG nr. 301/2012, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 si a Instructiunilor M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013, privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003.

 

Analiza de risc la securitatea fizica este, potrivit legislatiei în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care detin bunuri sau valori cu orice titlu si sunt obligate sa asigure protectia acestora.

 

Societatea noastra este inscrisa in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica la pozitia nr. 1823.