Asiguram mentenanta instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu (centrale de incendiu si senzori) si a instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor (hidranti si sprinklere).

Utilizatorii constructiilor, au obligatia sa realizeze operatiile de mentenanta la instalatiile de semnalizare si stingere a incendiilor periodic, dupa un program prestabilit, prin intermediul unor persoane autorizate din cadrul institutiei sau dupa caz, cu persoane juridice din cadrul unor entitati economice specializate, pentru tipurile/categoriile de instalatii la care urmeaza sa se realizeze operatiile respective. Conform art. 19 lit. l) din Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor:

Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii principale: sa asigure utilizarea, verificarea, întretinerea si repararea mijloacelor de aparare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant.

Societatea noastra este autorizata IGSU.