Legislatie SSM

• Legea sanatatii si securitatii in munca L 319/2006;
• H.G. nr.1425/2006 modificata si completata de H.G. nr.955/2010 privind normele metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;
• H.G. nr.92/2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru substante si preparate chimice periculoase;
• H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;
• H.G. nr.493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate refritoare la expunerea lucratorilor la riscurile care genereaza zgomot;

Legislatie PSI-SU

Legea 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor;
Legea 481/2004 privind protectia civilă, cu modificările si completările ulterioare (Legea 212/2006);
H.G. nr.560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protectie civilă, precum si a celor la care se amenajează puncte de comandă, cu modificările si completatările ulterioare (H.G. nr.37/2006);
H.G. nr.622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii cu modificările si completările ulterioare (H.G. nr.796/2005 si H.G. nr.1708/2005);

Legislatie conexa

Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 100/1998 a asistentei de sanatate publica;
Legea 346/2002 privind asigurarile pentru accidentele de munca si boli profesionala (completata cu OUG nr.107/2003);
H.G. nr.1025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale;
Legea 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina muncii;