LEGISLATIE SSM

• Legea sanatatii si securitatii in munca L 319/2006;
H.G. nr.1425/2006 modificata si completata de H.G. nr.955/2010 privind normele metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;
H.G. nr.92/2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru substante si preparate chimice periculoase;
H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;
H.G. nr.493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate refritoare la expunerea lucratorilor la riscurile care genereaza zgomot;
H.G. nr.971/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanate la locul de munca;
H.G. nr.1028/2006 – modificata si completata – privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
H.G. nr.1048/2006 – modificata si completata – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de protectie la locul de munca;
H.G. nr.1049/2006 – modificata si completata – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru asigurarea securitatii si sanatatii din industria extractiva de suprafata sau subteran;
H.G. nr.1050/2006 privind asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj;
H.G. nr.1051/2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;
H.G. nr.1058/2006 privind cerintele minime privind imbunatatirea securitatii si sanatatii lucratorilor care sunt expusi uni potential risc datorat atmosferelor explosive;
H.G. nr.1091/2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru locul de munca;
H.G. nr.1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca;
H.G. nr.1135/2006 privind cerintele minime de sanatate in munca la bordul navelor de pescuit;
H.G. nr.1136/2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice;
H.G. nr.1146/2006 privind cerintele minime de SSM pt. utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
H.G. nr.1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorat expunerii la azbest;
H.G. nr.1876/2006 privind cerintele minime de SSM la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;
H.G. nr.1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca;
H.G. nr.1218/2006 privind cerintele minime lucratorilor expusi la factorii de risc agenti chimici ;
Ordin nr.1007/2006 privind aprobarea normelor de reglementare a nivelurilor de referinta admisibile de expunere a populatiei generale la campuri electromagnetice cu frecventele de la 0 hz la 300 hz;
Ordin nr. 754/2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
H.G. nr.600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca;
Ordin nr.242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator în materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile;
H.G. nr.601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii în munca;
H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
H.G. nr.246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de încadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, modificata si completata de H.G. 1622/2008 si H.G. 1627/2009;
Ordin nr.3/2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului;
Ordin nr.1102/2008 privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie;
Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, modificata si completata;
OUG nr.99/2000 – privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;
• Norma metodologica de aplicare a prevederilor OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;
Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificata si completata.