LEGISLATIE PSI-SU

Legea 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor;
Legea 481/2004 privind protectia civilă, cu modificările si completările ulterioare (Legea 212/2006);
H.G. nr.560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protectie civilă, precum si a celor la care se amenajează puncte de comandă, cu modificările si completatările ulterioare (H.G. nr.37/2006);
H.G. nr.622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii cu modificările si completările ulterioare (H.G. nr.796/2005 si H.G. nr.1708/2005);
H.G. nr.642/2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unitătilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice;
H.G. nr.678/1998 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, cu modificările si completările ulterioare (H.G. nr.786/2002);
H.G. nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
O.M.A.I. nr.211/2010 privind aprobarea Dispozitiilor Generale de aparare impotriva incendiilor.
O.M.A.I. nr.106/2007 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apărării impotriva incendiilor;
O.M.A.I. nr.108/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incărcări electrostatice- D.G.P.S.I-004 cu modificările si completările ulterioare (O.M.A.I. nr.349/2004);
O.M.A.I. nr.130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu;
O.M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiză si acoperire a riscurilor;
O.M.A.I. nr.607/2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei de securitate la incendiu cu modificările si completările ulterioare (O.M.A.I. nr.1100/2005);
O.M.A.I. nr.647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgentă in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase;
O.M.A.I. nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgentă cu modificările si completările ulterioare (O.M.A.I. nr.786/2005);
O.M.A.I. nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitătii de evacuare in situatii de urgentă;
O.M.A.I. nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activităii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civilă;
O.M.A.I. nr.1433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civilă;
O.M.A.I. nr.1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă;
O.M.A.I. nr.1436/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfăurarea activitătii de avizare a normelor si reglementărilor tehnice de apărare impotriva incendiilor, emise de ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale;
O.M.A.I. nr.1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire, desfăsurare si evaluare a activitătii de prevenire.