LEGISLATIE CONEXA

• Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea 31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea 100/1998 a asistentei de sanatate publica;
• Legea 346/2002 privind asigurarile pentru accidentele de munca si boli profesionala (completata cu OUG nr.107/2003);
• H.G. nr.1025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale;
• Legea 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina muncii;
• Legea 137/1995 privind protectia mediului republicata si modificata;
• Legea 426/2001 privind regimul deseurilor;
• Legea 431/2003 privind gestionarea deseurilor industriale;
• H.G. nr.441/2002 privind gestionarea uleiurilor uzate.